Ofertă educațională

Ofertă educațională2023-12-18T14:33:02+00:00

OFERTĂ ȘCOLARĂ ANUL ȘCOLAR 2023-2024

OFERTĂ ȘCOLARĂ ANUL ȘCOLAR 2023-2024

OFERTĂ ȘCOLARĂ ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 DOMENIUL/PROFIL/ CALIFICAREA Forma de învățământ ClasaNr. clase
Nr. elevi
LICEU TEHNOLOGIC RUTA DIRECTĂ 4 ANI
Turism și alimentație/ Servicii / TEHNICIAN ÎN TURISM ZI IX1/2 12
Electromecanică/Tehnic / TEHNICIAN ELECTROMECANICZI IX 1/2 12
 DOMENIUL/ CALIFICAREAForma de învățământ ClasaNr. clase
Nr. elevi
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANITurism și alimentație/ Calificarea profesională: OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE ZI IX1/2 12
Estetică și igiena corpului omenesc/Calificarea profesională FRIZERCOAFORMANICHIURISTPEDICHIURIST ZI IX 1/2 12

o   Locația: Campus Școlar – Cumpăna, str. Iancu Jianu, nr. 1.

o   Campusul Școlar este inaugurat în septembrie 2016, dotat cu bază materială nouă și modernă, care cuprinde:

·         corp școală:  cu 28 de săli de clasă, 2 laboratoare, cabinet de informatică, bibliotecă, 4 cabinete metodice)

·         corp ateliere: cu 4 laboratoare specializate pentru domeniul Turism și alimentație

·         bază sportivă: cu sală de sport, 2 terenuri de sport

·         cantină: cu capacitate de 600 de locuri

·         internat: cu capacitate de 120 de locuri, cu capacitate de 3 locuri/cameră și baie proprie, cu acces la internet, calbu-TV și sală de studiu

·         corp de garsoniere: 15 garsoniere pentru cadre didactice

·         monitorizare video permanentă și pază specializată.

Pentru specializarea Tehnician electromecanic, procesul instructiv-educativ este asigurat de profesori calificați, titulari ai liceului, în parteneriat cu cadre didactice universitare de specialitate ale Universității Maritime din Constanța, conform Protocolului de colaborare încheiat.

Universitatea Maritimă din Constanța oferă oportunitatea de a realiza stagiile de pregătire practică în laboratoarele si simulatoarele proprii, dar și în baza de pregătire practică din șantierele navale din județ, asigură transportul elevilor la orele de pregătire în specialitate (teoretice și practice), pregătire suplimentară gratuită la disciplinele matematică și fizică pentru examenele de Bacalaureat și de admitere în învățământul universitar.

Oferim elevilor noștri posibilități de cazare și masă, în internatul și cantina liceului, din incinta campusului școlar, la prețul de 100 lei/lună pentru cazare și 20 lei/zi pentru masă.

Pentru a obține orice informație legată de oferta educațională a liceului, vă învităm la secretariatul școlii, de LUNI până VINERI, interval orar 8.00-16.00 (Șos. Constanței, nr. 136, Cumpăna) sau la nr. de telefon 0241 739 007.

Ne dorim un parteneriat educațional care să sprijine formarea profesională a elevilor noștri pentru un viitor european!

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Domeniul de pregătire:

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

Calificările:

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

Durata studiilor: 3 ani – cursuri de zi

Oportunităţi:

– Garanția unui loc de muncă după absolvire, pentru că școala este organizată la cerere de angajator în baza unui contract de școlarizare

– Bursă profesională de 200 de lei pe lună pe durata şcolarizării

– Angajare pe piaţa muncii atât în ţară cât şi în statele membre UE, în unități de alimentație publică sau pe vase de croazieră

– Angajare pe durată determinată, pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică

– În urma finalizării programului de pregătire prin învăţământ profesional de 3 ani dobândeşti certificatul de absolvire a

învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal, din clasa a XI–a, la zi sau seral, într-o calificare de nivel 4,

Tehnician în gastronomie sau Organizator banqueting.

 Domeniul de pregătire:

ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC

Calificarea:

FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST

Durata studiilor: 3 ani – cursuri de zi

Oportunităţi:

-Garanția unui loc de muncă după absolvire, pentru că școala este organizată la cerere de angajator în baza unui contract de școlarizare

-Bursă profesională de 200 de lei pe lună pe durata şcolarizării

-Angajare pe piaţa muncii atât în ţară cât  şi în statele membre UE, în unități de alimentație publică sau pe vase de croazieră

-Angajare pe durată determinată, pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică

-În urma finalizării programului de pregătire prin învăţământ profesional de 3 ani dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal, din clasa a XI–a, la zi sau seral, într-o calificare de nivel 4.

Ofertă liceu și prof. PDF

Ofertă târg flyer profesională PDF

Pliant Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu Cumpăna

Afiș ofertă educațională 2020-2021

ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL